اطـــــلاعات تمــــاس :

  • آقای عظیمی : 09131812126
  • شماره ثابت: ۰۳۸۳۴۴۸۲۸۶۸
  • شماره ثابت: ۰۳۸۳۴۴۸۳۱۰۱
  • ایمیل شهرداری: info@malkhalifeh.ir
  • آدرس: استان چهارمحال و بختیاری /شهرستان فلارد/ شهر مالخلیفه
  شهرداری مال خلیفه