شهرداری مال خلیفه

 روح الله عظیمی

شهردار

شهرداری مال خلیفه

احمد سعیدی

مسئول امور حقوقی

شهرداری مال خلیفه

احمد عسکری

روابط عمومی و امور اداری

شهرداری مال خلیفه

اسماعیل نیکبخت

مسئول امور عمرانی

شهرداری مال خلیفه

حجت سلطانی

مدیر امور مالی و ذیحسابی

شهرداری مال خلیفه

هومان تیرگیر

مسئول خدمات شهری

شهرداری مال خلیفه

مجتبی مرادی

حسابدار

شهرداری مال خلیفه

محمد بیژنی

مسئول دفتر شهردار

شهرداری مال خلیفه

نجف بابا احمدی

مسئول حراست

عباس بیژنی آتش نشان

عباس بیژنی

آتش نشان

غلامرضا قنبری آتش نشان

غلامرضا قنبری

آتش نشان

محمد سعیدی کارپرداز

محمد سعیدی

کارپرداز